Monetaire geschiedenis

waardevolle lessen uit het guldentijdperk

 
 

Inhoudsopgave boek

 Inhoudsopgave


Voorwoord door Lex Hoogduin


Ten geleide


Hoofdstuk 1:

Heimwee naar de Gouden Eeuw of De geboorte van een bevoorregt ligchaam


Hoofdstuk 2:

Koopkracht van de gulden of Gulden op den nederlandschen grond


Hoofdstuk 3:

Wisselkoers van de gulden of Gulden in den vreemde


Hoofdstuk 4:

Het eurotijdperk of Consideratiën en eenkele questiën voor de toekomst


Hoofdstuk 5:

Concluderende opmerkingen of Deliberatiën over den vaderlandsche geldgesgiedenisch ende conclusiën


Hoofdstuk 6:
Lessen uit het monetaire verleden voor het heden en de toekomst of Proeve eener belang van gesgiedenisch voor ’t heden ende toekomst


Presidenten van De Nederlandsche Bank: korte biografieën


Geraadpleegde literatuur


Bijlage 1: Oprichtingsacte DNB

Bijlage 2: Muntwet uit 1816
Bijlage 3: Muntwet uit 1847
Bijlage 4: Muntwet uit 1901

Bijlage 5: Muntwet uit 1948

Bijlage 6: Wet van 23 april 1948 (nationalisatie DNB)

Bijlage 7: Wetten die het einde van de gulden hebben betekend