Monetaire geschiedenis

waardevolle lessen uit het guldentijdperk

 
 

Wist u dat...


…van de eerste 8 Presidenten van DNB, 7 overleden zijn terwijl ze in functie waren

…DNB-bestuursleden in het begin voor 10.000 gulden DNB-aandelen moesten kopen

…10.000 gulden van toen te vergelijken is met ongeveer 70.000 euro nu

…de eerste DNB-president onbezoldigd werkte voor de centrale bank

…een vrouw DNB in haar tweede bestaansjaar gered heeft van ondergangd

…een vader én zijn zoon beide Presidenten van DNB zijn geweest (en nog een zoon een commissaris was)

…DNB zichzelf uitgeroepen heeft tot de ‘baas van Nederland’

…DNB de eerste 50 jaar in feite De Amsterdamsche Bank is geweest

…Nederland als het enige land tegen gouden standaard als de internationale standaard heeft gestemd

…er slechts één DNB-President is wiens beeltenis op een gulden bankbiljet prijkte

…een van de meest gerespecteerde DNB-Presidenten in het 200-jarig bestaan van de bank na zijn afstuderen solliciteerde bij DNB en de bank niet eens de moeite nam hem schriftelijk af te wijzen

…de oprichting van DNB in vier uur tijd in een bijeenkomst met vier mannen bekokstoofd werd

            

…in 1849 al de rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam duidelijk te zien was binnen DNB 


De komende tijd zal ik meer weetjes en feitjes uit onze monetaire geschiedenis op deze plek plaatsen.